ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ติดตั้งป้ายห้ามใช้สถานที่ตามมาตรการเร่งด่วนป้องกันโควิด-19 (23/04/2563)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว มอบถังเก็บน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ บ้านลีผ่า บ้านบริวาร บ้านห้วยขมใน หมู่ 1 (16/04/2563)
งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ห้ามรวมตัวหรือชุมนุม (13/04/2563)
กองสาธาฯ ลงพื้นที่ออกตรวจและพ่น EM บ่อขยะบ้านศิริราษฏร์ (10/04/2563)
Big Cleaning Days โบสถ์บ้านห้วยขม หมู่ 1 (03/04/2563)
Big Cleaning Days โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (20/03/2563)
โครงการเชียงรายสร้างสรรค์?เมืองสะอาดกับตาวิเศษ (12/03/2563)
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ หลักสูตรการผูกผ้าและการจัดดอกไม้ในงานพิธีต่าง ๆ (10/03/2563)
โครงการเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 (06/03/2563)
กีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับปฐมวัย ประจำปี 2563 (28/02/2563)