ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ลงพื้นที่ออกตรวจ ให้คำแนะนำ/ข้อปฏิบัติ แก่ผู้ประกอบการเจ้าของตลาดสด (27/05/2563)
ทต.แม่ยาว แจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว (14/05/2563)
ทต.แม่ยาว มอบกระเบื้องให้แก่ผู้ประสบภัย (12/05/2563)
อบรมให้ความรู้และคำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้รับจ้างรถเกี่ยวข้าว ในการป้องกันโรคโควิด-19 (08/05/2563)
มอบกระเบื้องให้แก่ผู้ประสบภัย (07/05/2563)
จิตอาสาขุดลอกร่องระบายน้ำ บริเวณบ้านดงเจริญ-ป้อมดอยยาว (30/04/2563)
ติดตั้งป้ายห้ามใช้สถานที่ตามมาตรการเร่งด่วนป้องกันโควิด-19 (23/04/2563)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว มอบถังเก็บน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ บ้านลีผ่า บ้านบริวาร บ้านห้วยขมใน หมู่ 1 (16/04/2563)
งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ห้ามรวมตัวหรือชุมนุม (13/04/2563)
กองสาธาฯ ลงพื้นที่ออกตรวจและพ่น EM บ่อขยะบ้านศิริราษฏร์ (10/04/2563)