ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้ากะเหรี่ยง สตรีบ้านไล่โว่-สาละวะ (22/07/2563)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลแม่ยาว (21/07/2563)
นายกพงษ์พันธ์ ต๊ะถา มอบกระสอบบรรจุทราย ช่วยเหลือผู้ประสบภีย (16/07/2563)
กิจกรรมปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่ชุมชน (10/07/2563)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวเตรียมการเปิดทำการหลังจากสถานการณ์ COVID-19 (08/07/2563)
ฉีดล้างทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด ณ โรงเรียนแม่ยาววิทยาคม (25/06/2563)
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (23/06/2563)
โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า (16/06/2563)
รณรงค์แนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออกและการบริหารจัดการขยะ (07/06/2563)
โครงการธนาคารขยะ Clean Bank (29/05/2563)