ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
โครงการอบรมและเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ (05/08/2563)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกล้วยอุ้มน้ำ (03/08/2563)
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเทคนิค 5 ส (31/07/2563)
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแล หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด (30/07/2563)
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรอาสาจราจร ประจำปี 2563 (29/07/2563)
ลงพื้นที่นิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว (29/07/2563)
กิจกรรมฝึกอบรมการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น (25/07/2563)
จัดกิจกรรมฝึกอบรมการทำงานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าลายปัก ทำด้วยมือ (25/07/2563)
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (24/07/2563)
วัดถ้ำพระ มอบสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ในตำบลแม่ยาว (23/07/2563)