ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
งานพัฒนารายได้ ทต.แม่ยาว ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บภาษี (21/12/2563)
กองสาธารณสุข ทต.แม่ยาว ลงพื้นที่ตรวจร้านสะสมและจำหน่ายอาหาร หมู่ 18 และ หมู่ 2 (17/12/2563)
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (15/12/2563)
ทต.แม่ยาว จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (Covid-19) (10/12/2563)
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง บ้านสันเจริญ (บ้านบริวาร) ม.17 (08/12/2563)
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (08/12/2563)
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน โรงเรียน และชุมชนตามแนวพระราชดำริ (30/11/2563)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เข้ารับเกียรติบัตร การประเมินรับรองทีมผู้ก่อการดี การป้องกันการจมน้ำ (30/10/2563)
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำวันที่ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 (30/10/2563)
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพเเบบองค์รวมของกลุ่มชุมชนบำบัด (08/10/2563)