ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชร.ถ.134-13 สายทางบ้านเวียงสา ตำบลสันกลาง - บ้านธารทอง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชร.ถ.134-12 บ้านเวียงสา หมู่ที่ 18 ตำบลสันกลาง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,285 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 13,710 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด