การจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านนาวีหมู่ที่ 7 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด