ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไทรโยค) บ้านสองพี่น้อง หมู่ 11 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถดีเซล วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านผักไหม หมู่ 1 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านหนองยางหมู่ 5 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 6 ล้อ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง คสล.(ทางด้านทิศเหนือและทางออกทางทิศใต้) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาง หมู่ 5 (สายศาลปุ่ตา) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางด้านทิศเหนือและทางออกด้านทิศใต้) สนง.เทศบาลตำบลผักไหม วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักไหม หมู่ที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด