ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปี 2560
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซีล
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ขอความร่วมมือเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ได้แก่ การใช้น้ำดื่มบรรจุขวดที่ไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด การผลิตหรือสั่งผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดโดยไม่ใช้พลาสติกหุ้มฝาขวด อ่านต่อ ...
คำแนะนำทั่วไปในการติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ท่านใด มีความประสงค์ขอรับข้อมูลข่าวสารอื่น นอกเหนือจากที่ลงเผยแพร่ หรือมีความประสงค์จะขอรับเป็นไพล์ข้อมูล จัดส่งทางอีเมล์ ขอความกรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ รายละเอียดของข้อมูลข่าวสารที่ต้องการทราบ วัตถุประสงค์ในการขอรับข้อมูล ตามแบบฟอร์มข้างล่าง ทางทีมงานจะจัดส่งให้ทราบโดยเร็ว. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๖๔ ๖๕๖๙,๐ ๕๓๖๔ ๖๓๙๓ และ ๐๘ ๖๔๒๑ ๘๑๙๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 5570902@dla.go.th | 5570902@wiangphangkham.go.th และสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารทาง Internet ได้ที่เว็บไซต์ www.wiangphangkham.go.th อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ปี 2560
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด