ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลพักทัน จำนวน 4 โรงเรียน
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
กิจกรรมเคาะประตูบ้านเชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายตำบลพักทัน ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็ม 1 และเข็ม 3
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
รถมอเตอร์เกรด อบต.พักทัน ทำการปรับเกรดบริเวณถนนลำบึงพักทัน หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 9
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรืผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประชุมสภา อบต.พักทัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด