ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรี แต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลือง ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
ดร.เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ศาลา 60 พรรษา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ดร.เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ศาลา 60 พรรษา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมมุ่งเน้นกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป รู้ถึงอันตรายจากการเสพยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ "ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย 1. การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2. การจัดนิทัศการให้ความรู้ และผลการดำเนินงาน แก้ไขปัญหายาเสพติด 3. การแสดงของนักเรียน,นักศึกษา ภายใต้โครงการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โลก ประจำปี พ.ศ. 2561 4. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด การตรวจ สุขภาพ 5. การมอบอุปกรณ์กีฬาแก่สถานศึกษาในพื้นที่ 6. การอ่านคำปราศรัยนายกรัฐมนตรี 7.การกล่าว "คำปฏิญาณตน" ประกาศเจตนารมณ์ต่อ ต้านยาเสพติด เชื่อมโยง ...
วีดีทัศน์..จากวันนั้น..ถึงวันนี้..ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
ข่าว Facebook เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด