- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพหนะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน โล่ 1341 และหมายเลขทะเบียน โล่ 10258 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/02/2565)
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/02/2565)
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/02/2565)
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุมพับเก็บได้) ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/02/2565)
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/02/2565)
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อประปา ห้องน้ำชาย อาคาร 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/02/2565)
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคาร 3 และอาคาร 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/02/2565)
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด อาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราย นางสาว พรทิพย์ คุณสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ ต.ค.64 ถึง ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/11/2564)
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราย นางสาว นันทนา จันทร์ทร ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ ต.ค.64 ถึง ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/11/2564)
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร อาคาร 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ ต.ค.64 ถึง ก.ย.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/11/2564)