นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ (30/05/2565)