การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านระบบ Video conference ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด