โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แผนผังองค์กรรวม วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด