ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพหนะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน โล่ 1341 และหมายเลขทะเบียน โล่ 10258 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคาร 3 และอาคาร 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด