นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด