ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
แจ้งผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ประจำปี 2560 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2560 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผล เรื่อง ฟาร์มเลี้ยงไก่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แจ้งเข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลพักทัน วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แจ้งเข้าดำเนินการจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมูที่ 10 ตำบลพักทัน วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แจ้งเข้าดำเนินการโครงการล้างถังระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เปลี่ยนกรวดทรายกรอง ประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 ถัง วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แจ้งเข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แจ้งเข้าดำเนินการโครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลพักทัน วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แจ้งเข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงต่อเดิมห้องเก็บของและห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แจ้งเข้าดำเนินการฌครงการซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ บริเวณด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แจ้งเข้าดำเนินการโครงการเปลี่ยนหอถังเหล็กเก็บน้ำประปาใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลพักทัน วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แจ้งเข้าดำเนินการโครงการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 2 ตำบลพักทัน วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทุ่งกลับน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลพักทัน วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านริ้วกรูด หมู่ที่ 8 ตำบลพักทัน วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด