ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การทำความสะอาดถนนสาธารณะและบำรุงรักษาต้นไม้
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดย นางพูมใจ ประทุมคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาทั่วทั้งตำบลกวางโจน ได้ดำเนินกิจกรรม การทำความสะอาดถนนสาธารณะและบำรุงรักษาต้นไม้(ต้นทองอุไร) บริเวณถนนทางเข้าบ้านสวนอ้อย หมู่ที่ 9 เพื่อสำนึกและระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ เชื่อมโยง ...
โครงการจัดทำแผนเวทีประชาคม ทบทวน เพิ่มเติม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำลกวางโจน นำโดยนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.กวางโจน ได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนเวทีประชาคม ทบทวน เพิ่มเติม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการจัดทำแผนเวทีประชาคมทบทวนเพิ่มเติมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รูปภาพ 108 ภาพ เชื่อมโยง ...
โครงการบำเพ็ญกุศลวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปี 2562
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 13 เดือนตุลาคม 2562 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดย นางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินโครงการบำเพ็ญกุศลวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปี 2562 ณ วัดและสำนักสงค์ทั่วทั้งตำบลกวางโจน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้ปฏิบัติธรรมรักษาศีลในช่วงเข้าพรรษาและเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรหลานตามวิถีชาวพุทธ เชื่อมโยง ...
จิตอาสาทำความสะอาดถนนสาธารณะและบำรุงรักษาต้นไม้(ต้นทองอุไร)
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดย นางพูมใจ ประทุมคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาทั่วทั้งตำบลกวางโจน ได้ดำเนินกิจกรรม การทำความสะอาดถนนสาธารณะและบำรุงรักษาต้นไม้(ต้นทองอุไร) บริเวณถนนทางเข้าบ้านสวนอ้อย หมู่ที่ 9 เพื่อสำนึกและระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ เชื่อมโยง ...
พิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562
วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดย นางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้ดำเนินพิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้รับเกียรติจากท่าน สจ.จตุพร ติ้วสุวรรณ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.กวางโจน ท่านผู้นำท้องถิ่น ผู้สูงอายุทั้ง 18 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด