ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA หาดใหญ่ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการ PEA ร่วมใจสู้ภัย COVID – 19 ระลอก 3 โรงพยาบาลสนาม (โรงพยาบาลหาดใหญ่ )
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
PEA หาดใหญ่ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการ PEA ร่วมใจสู้ภัย COVID – 19 ระลอก 3 โรงพยาบาลสนาม (โรงพยาบาลหาดใหญ่ ) วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวรเชษฐ์ ทองอ่อน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ได้มอบหมายให้ นายธีระวัช ภู่ประดับศิลป์ รจก.(ล) พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน และ ผู้ช่วยช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ประกอบด้วย น้ำดื่ม หน้ากากผ้า ถังขยะติดเชื้อ และถุงขยะ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนาม และผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 โดยมี นางพรปวีณ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ โรงพยาบาลสนาม (โรงพยาบาลหาดใหญ่ ) ตั้งอยู่บริเวณ 182 รัถการ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอก 3 PEA หาดใหญ่ ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และประชาชนคนไทย ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ข่าว/ภาพ : แผนกวิศวกรรมและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่
กฟอ.หาดใหญ่ รับการตรวจประเมินต่ออายุโครงการ มยส.จากคณะกรรมการกลั่นกรอง จังหวัดสงขลา
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564
กฟอ.หาดใหญ่ รับการตรวจประเมินต่ออายุโครงการ มยส.จากคณะกรรมการกลั่นกรอง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 นายวรเชษฐ์ ทองอ่อน ผจก.กฟอ.หาดใหญ่ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมการตรวจรับรองการต่ออายุโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มยส.) ซึ่งมีคณะกรรมการกลั่นกรองจังหวัดสงขลา(สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา)เป็นผู้ตรวจตรวจเยี่ยมและให้คะแนนตามข้อกำหนดของการดำเนินงาน ทั้งนี้ กฟอ.หาดใหญ่ ได้ดำเนินการเข้าร่วมโครงการ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2561 ตามบันทึกลงนามข้อตกลงของผวก.ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ อ่านต่อ ...
PEA หาดใหญ่ จัดโครงการ "ตู้ปันสุข" แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
PEA หาดใหญ่ร่วมกับคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จัดโครงการ "ตู้ปันสุข" แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 บริเวณหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาหม่อม หน้าวัดปรักกริมในและ สถานีบริการน้ำมัน ป.ต.ท. ถ.นวลแก้วอุทิศ อ.หาดใหญ่ โดยได้มีการจัดวางเครื่องอุปโภค บริโภค และน้ำดื่ม PEA ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพประจำวัน ไว้ในตู้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมีประชาชนมารับการแบ่งปันความสุข ตามเจตนารมณ์ของPEA ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างสังคมของการแบ่งปันระหว่างผู้ให้และผู้รับ อันจะก่อให้เกิดความเอื้ออาทรในชุมชนเพื่อความสุขของคำว่า การแบ่งปัน ผ่าน “ตู้ปันสุข PEA”
PEA HATYAI ร่วมประกาศเจตจำนง การป้องกัน ปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
วันนี้ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายจำเนียร บุญแก้ว ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมรับฟัง VDO Conference ประกาศเจตจำนง พร้อมกันทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่
โครงการ Data Cleasing Meter ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ประจำปี 2563
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563
PEA HATYAI จัดโครงการสำรวจเฟสมิเตอร์แรงต่ำในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2563 โดยการจ้างเหมานักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่และวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกรมาสำรวจเฟสมิเตอร์ให้ทันกรอบเวลาของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะให้แล้วเสร็จภายในปี 2563
... อ่านทั้งหมด