ข่าวประชาสัมพันธ์
21 มิ.ย. 59 นายกิจจา กาญจนะวีระ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17, 18 ประเมินหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดและข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2559
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559
นายกิจจา กาญจนะวีระ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17, 18 ประเมินหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดและข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2559 สพจ.เพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายเอนก สุขนรินทร์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ "คืนค้อให้เขา"
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559
นายเอนก สุขนรินทร์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ "คืนค้อให้เขา" ณ วัดดอกจำปีและป่าชุมชนบ้านดอกจำปี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายเอนก สุขนรินทร์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด "ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล"
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559
นายเอนก สุขนรินทร์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดมหาธาตุ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายเอนก สุขนรินทร์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพร
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559
นายเอนก สุขนรินทร์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559
วันที่ 8 มิถุนายน 2559 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
... อ่านทั้งหมด