ข่าวประชาสัมพันธ์
วันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดสกลนคร
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 23 - 25 มิ.ย. 63 นางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.2563 จังหวัดสกลนคร ภายใต้คำขวัญ “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” SAVE ZONE , /NO NEW FACE โดยจัดกิจกรรมเข้ารณรงค์ส่งเสริมในสถานประกอบกิจการ จำนวน 4 แห่ง 164 คน
บทความเผยแพร่ความรู้ จำนวน 5 เรื่อง
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ร่วมงานพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 พิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1.พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 2.พิธีวางพวงมาลา 3.พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกฯ
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร โดยนายดุสิต สระแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ร่วมกับจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด การนำผลงานมาเผยแพร่ของหน่วยงาน/สถานประกอบกิจการและกลุ่ม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบกิจการการรับรางวัล และจับสลากรางวัลภายใต้กิจกรรม "ต้นไม้แห่งความดี" โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายนพดล ไพฑูรย์) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่5 มีนายจ้าง ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประมาณ 2,000 คน
เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด