ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดยโสธร นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับจังหวัดและการดำเนินงานของศูนย์ฯ รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบันตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อ่านต่อ ...
ประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ของสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ของสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ของสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธรตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ของสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด