ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
มาตรการคืนเงินประกันค่าไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไม่มีหมดเขต
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟฟ.สระบุรี,หนองแซง,เสาไห้,พระพุทธบาท,หนองโดน,แก่งคอย,มวกเหล็ก,วังม่วง,ซับสนุ่น,กบินทร์บุรี,วังตะเคียน,นครนายก,ปากพลี โดยมีคณะทำงานจาก กฟก.๑ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลหน้าเว็ปไซต์
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กระทรวงคมนาคม เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กระทรวงคมนาคม เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ซึ่งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดเด่น ประจำปี 2560 จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาศูนย์ฯ โดยมีนางทรรศนพร ศรีศุภอรรถ ประธานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี และคณะทำงาน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด