ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ปั่นเพื่อแม่ BIKE FOR MOM
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ( BIKE FOR MOM ) ปั่นเพื่อแม่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา สโมสรต่าง ๆ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1 หมื่นกว่าคน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้ชื่อ กิจกรรม BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่ โดยปั่นจักรยาน จากจุดสตาร์ท บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถนน 340 สุพรรณบุรี – ชัยนาท ไปตามเส้นทางที่กำหนด รวมระยะทาง 25.7 กิโลเมตร ผ่านเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี แล้ววกกลับมาเข้าเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าเส้นชัยที่หน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เชื่อมโยง ...
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558
เชื่อมโยง ...
ฝากกด Like เพจ สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยค่ะ
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
เชื่อมโยง ...
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้ 14 - 28 ก.ค. 58
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
เชื่อมโยง ...
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ ออกเยี่ยมเยียน พบปะพูดคุย รับฟังปัญหา ปรับทุกข์ สร้างขวัญกำลังใจ 24 - 29 ก.ค. 58
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด