ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
PEA หาดใหญ่ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการ PEA ร่วมใจสู้ภัย COVID – 19 ระลอก 3 โรงพยาบาลสนาม (โรงพยาบาลหาดใหญ่ ) (25/06/2564)
กฟอ.หาดใหญ่ รับการตรวจประเมินต่ออายุโครงการ มยส.จากคณะกรรมการกลั่นกรอง จังหวัดสงขลา (10/03/2564)
PEA หาดใหญ่ จัดโครงการ "ตู้ปันสุข" แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 (15/05/2563)
PEA HATYAI ร่วมประกาศเจตจำนง การป้องกัน ปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น (13/03/2563)
โครงการ Data Cleasing Meter ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ประจำปี 2563 (09/03/2563)
PEA HATYAI รื้อถอนระบบไฟฟ้าและสายสื่อสาร (03/03/2563)