ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
"ร่วมพิธี เนื่องด้วยพิธีมหามงคลบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระปรมินทรมหาอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ (25/05/2560)
เตรียมโครงการดิจิทัลชุมชน E-Commerce (25/05/2560)
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจ "สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560" (25/05/2560)
วันรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" (25/05/2560)
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง และข้าราชการ พนักงาน ร่วมประชุมประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (06/09/2559)
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ประชุมประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 (15/08/2559)
ร่วมถวายพระพร 12 สิงหาคม 2559 (วันแม่แห่งชาติ) ซึ่งวันนี้ถือตามวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนควรรำลึกถึงพระคุณของแม่ (15/08/2559)
เลี้ยงยินดีกับท่านสถิติจังหวัดลำปาง นายวิชัย ประทีปทิพย์ ไปดำรงตำแหน่ง สถิติจังหวัดเชียงใหม่ (15/08/2559)
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (02/08/2559)
ประชุมประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 (02/08/2559)