ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ปั่นเพื่อแม่ BIKE FOR MOM (18/08/2558)
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (11/08/2558)
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้ 14 - 28 ก.ค. 58 (28/07/2558)
ฝากกด Like เพจ สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยค่ะ (28/07/2558)
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ ออกเยี่ยมเยียน พบปะพูดคุย รับฟังปัญหา ปรับทุกข์ สร้างขวัญกำลังใจ 24 - 29 ก.ค. 58 (24/07/2558)
การประชุมคณะทำงานชึดปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อสร้างการรับรู้ภาคเกษตร ประจำอำเภออู่ทอง (22/07/2558)
โครงการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ณ วัดสาลี ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี (16/07/2558)
โครงการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านทับผึ้งน้อย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (18/06/2558)
การประชุมหน่วยงานของกรมประมงจังหวัดสุพรรณบุรี (15/06/2558)
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี (28/05/2558)