ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการปรับบทบาทสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) (สำหรับงวดงานที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/12/2562)
(ตั้งแต่ วันที่ 28 เมษายน 2561 ถึงปัจจุบันไม่มีการประกาศประกวดราคา/สอบราคา) (28/04/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการปรับบทบาทสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 (27/04/2561)
(ตั้งแต่ วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2561 ถึงปัจจุบันไม่มีการประกาศประกวดราคา/สอบราคา) (19/08/2560)
ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 (18/08/2560)
(ตั้งแต่ วันที่ 14 กันยายน 2559 ถึง 17 สิงหาคม 2560 ไม่มีการประกาศประกวดราคา/สอบราคา) (14/09/2559)
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 (13/09/2559)
(ตั้งแต่ วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ถึง 12 กันยายน 2559 ไม่มีการประกาศประกวดราคา/สอบราคา) (16/09/2558)
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานคลังจัดงหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 (16/09/2558)
(เดือนกรกฎาคม 2556-9 มิถุนายน 2557 ไม่มีการประกาศประกวดราคา/สอบราคา) (01/07/2556)