- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 |
สอบราคาซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวนพีวีซี 750 โวลท์ 75 องสาเซลเซียส 95 ต.มม. งบ safety stock ปี 2558 (26/02/2558)
สอบราคาซื้อหม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 งบผู้ใช้ไฟจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เข้า Safety Stock ปี 2558 (19/02/2558)
สอบราคาซื้อหม้อแปลง 100 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 งบผู้ใช้ไฟจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เข้า Safety Stock ปี 2558 (28/01/2558)
สอบราคาจ้างบุคคลภายนอก(นิติบุคคล)รักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟฟ . รังสิต และคลังพัสดุ (19/11/2557)
สอบราคาจ้างเหมากเอกชนดำเนินการก่อสร้างขยายเขตไฟสาธารณะหมู่บ้านรินทร์ทอง เทศบาลลำสามแก้ว (08/07/2557)
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดต้นไม้(รายปี)ใกล้แนวสายจำหน่าย 22 kv และสายส่งระบบ 115 kV (22/05/2557)