- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 |
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพื้นที่ปฏิบัติงานชั้นล่าง อาคารสำนักงาน 2 ชั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต (17/06/2558)
สอบราคาซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียล 25 ต.มม. งบผู้ใช้ไฟจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เข้า Safety Stock ปี 2558 (02/06/2558)
สอบราคาซื้อหม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 งบผู้ใช้ไฟจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เข้า Safety Stock ปี 2558 (21/05/2558)
สอบราคาซื้อหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 (ชนิดแขวน) (27/04/2558)
สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่าง อาคารสำนักงาน 2 ชั้น กฟฟ . รังสิต (09/04/2558)
สอบราคาซื้อหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 (09/04/2558)
สอบราคาซื้อสายอลูมิเนียม 1*50 ต.มม. งบผู้ใช้ไฟ safety stock (01/04/2558)
สอบราคาซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวนพีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 95 ต.มม. งบผู้ใช้ไฟ safety stock (23/03/2558)
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย กฟภ . พื้นที่ กฟฟ . รังสิต (11/03/2558)
สอบราคาซื้อหม้อแปลง 250 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 ชนิดแขวน งบผู้ใช้ไฟจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เข้า Safety Stock ปี 2558 (05/03/2558)