- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 |
สอบราคาจ้างเหมาแรงงาน งานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟฟ.รังสิต อาคารพาณิชย์ บริษัท บ้านชายทะเล เรียลเอสเตท จำกัด (30/09/2559)
สอบราคาซื้อหม้อแปลง 630 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 จำนวน 1 เครื่อง และหม้อแปลง 2000 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 จำนวน 1 เครื่อง งบผู้ใช้ไฟสำหรับจัดซื้อหม้อแปลงใหญ่เข้า safety stock (21/09/2559)
สอบราคาซื้อหม้อแปลง 50 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 จำนวน 1 เครื่อง , หม้อแปลง 100 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 จำนวน 1 เครื่อง , หม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 จำนวน 1 เครื่อง , หม้อแปลง 100 เควีเอ 3 เ (07/09/2559)
สอบราคาซื้อหม้อแปลง 400 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 จำนวน 2 เครื่อง หม้แปลง 500 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 ดีวาย 11 จำนวน 2 เครื่อง และหม้อแปลง 1000 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 จำนวน 2 เครื่อง (01/09/2559)
สอบราคาซื้อหม้อแปลง 50 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 จำนวน 2 เครื่อง หม้อแปลง 100 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 จำนวน 4 เครื่อง และหม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 จำนวน 4 เครื่อง งบผู้ใช้ไฟจัดซื้ออุปกรณ์สำ (18/08/2559)
สอบราคาซื้อหม้อแปลง 630 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 จำนวน 1 เครื่อง และหม้อแปลง 800 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 จำนวน 2 เครื่อง (15/08/2559)
สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ปี 2559 (23/06/2559)
สอบราคาซื้อหม้อแปลง ขนาด 500 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟ สำหรับจัดซื้อหม้อแปลงใหญ่เข้า safety stock (30/05/2559)
สอบราคาซื้อหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 (ชนิดแขวน) งบผู้ใช้ไฟ safety stock (26/04/2559)
สอบราคาจ้างเหมาแรงงาน ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า 22 เควี ใต้ไลน์ 115 เควี ช่วง สฟ.บ้านใหม่ – สฟ.เมืองเอก (18/04/2559)