- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
สอบราคาซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. จำนวน 7,000 เมตร งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 (17/05/2560)
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการตัดต้นไม้ (รายปี) ใกล้แนวสายส่งระบบ 69,115 เควี และสายจำหน่ายระบบ 22 เควี ประจำปี 2560 ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต (26/01/2560)
สอบราคาซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. จำนวน 6,000 เมตร งบผู้ใช้ไฟสำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ Safety Stock ปี 2560 (24/01/2560)
สอบราคาซื้อหม้อแปลง 50 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง หม้อแปลง 100 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 4 เครื่อง หม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 6 เครื่องและ หม้อแปลง 250 เควีเอ 3 เฟส ชนิดแขวน จำนวน 6 เครื่อง งบผู้ใช้ไฟสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน ปี 2559 (26/12/2559)
สอบราคาซื้อหม้อแปลง 1000 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 2 เครื่อง งบผู้ใช้ไฟ สำหรับจัดซื้อหม้อแปลงใหญ่เข้า Safty Stock (24/11/2559)
สอบราคาซื้อหม้อแปลง 400 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 2 เครื่อง และหม้อแปลง 500 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 2 เครื่อง งบผู้ใช้ไฟสำหรับจัดซื้อหม้อแปลงใหญ่เข้า Safety Stock ปี 2559 (15/11/2559)
สอบราคาซื้อเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1X50 ต.มม.จำนวน 19,500 เมตร งบผู้ใช้ไฟ (09/11/2559)
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด (08/11/2559)
สอบราคาซื้อหม้อแปลง 630 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 2 เครื่อง หม้อแปลง 800 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 2 เครื่อง และหม้อแปลง 1500 เควี 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง (07/11/2559)
สอบราคาจ้างเทพื้นคอนกรีต และหล่อโคนเสาเคเบิลใต้ดินต้นเสา Riser Pole หน้าสถานีไฟฟ้า ในพื้นที่ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (25/10/2559)