ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (24/06/2558)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25/03/2558)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงาน "มหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม" ประจำปี ๒๕๕๘ (16/12/2557)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงาน "มหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม" ประจำปี ๒๕๕๘ (02/12/2557)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (05/11/2557)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (08/05/2557)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาสร้างกร่ำแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและสร้างกระชังอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมทุ่นลอย (09/04/2557)