สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยประจำปี2564 (30/12/2563)
สัญญาจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำปี 2564 (30/12/2563)
สัญญาก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 24.00X36.00 เมตร กฟจ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/12/2562)