ประกาศเชิญชวนทั่วไป
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงาน กฟจ.อยุธยาและคลังพัสดุประจำปี2564 (07/12/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 24.00X36.00 เมตร กฟจ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/12/2562)