- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยประจำปี2564 (30/12/2563)
สัญญาจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำปี 2564 (30/12/2563)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานกฟจ.อยุธยาและคลังพัสดุประจำปี2564 (23/12/2563)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานกฟจ.อยุธยาและคลังพัสดุประจำปี2564 (20/12/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงาน กฟจ.อยุธยาและคลังพัสดุประจำปี2564 (07/12/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 24.00X36.00 เมตร กฟจ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/12/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 24.00 X 16.00 เมตร กฟจ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (13/12/2562)
สัญญาก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 24.00X36.00 เมตร กฟจ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/12/2562)