ข้อ 6 ด้านการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของหน่วยงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ข้อ 6 (6.1) แผนปฏิบัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ประจำปี 2564 (01/01/2564)
ข้อ 6 (6.3) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ไตรมาส 4/2563 (04/03/2563)
ข้อ 6 (6.3) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ไตรมาส 3/2563 (03/03/2563)
ข้อ 6 (6.3) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ไตรมาส 2/2563 (02/03/2563)
ข้อ 6 (6.3) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ไตรมาส 1/2563 (01/03/2563)
ข้อ 6 (6.2) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2563 (05/02/2563)
ข้อ 6 (6.2) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2563 (04/02/2563)
ข้อ 6 (6.2) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2563 (03/02/2563)
ข้อ 6 (6.2) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 (01/02/2563)
ข้อ 6 (6.1) แผนปฏิบัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ประจำปี 2563 (01/01/2563)