อนุมัติงานโครงการ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
อนุมัติโครงการ PEA 60 ปี ส่งมอบการให้ 60 โรงเรียน ปี 2563 (25/08/2563)
ขออนุมัติจัดทำอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) (02/06/2563)
อนุมัติโครงการ PEA สู้ภัยโควิด-19 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย (15/05/2563)
อนุมัติโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจากโลหิต 10 ล้าน ซีซี ประจำปี 2561-2563(บริจาคโหิต ปี 2563) (10/02/2563)
อนุมัติโครงการ PEA ร่วมใจ ใส่ใจ ความปลอดภัยระบบไฟฟ้า (31/10/2562)
อนุมัติโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจากโลหิต 10 ล้าน ซีซี ประจำปี 2561-2563 (25/02/2562)
โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี (19/04/2560)
ขออนุมัติดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 (08/04/2560)