สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย ปี 2565 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร ปี 2565 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร ปี 2564 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย ปี 2564 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย ปี 2563 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร ปี 2563 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยปี2562 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างรักษาความสะอาด วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ไม่มีสัญญา มกราคม2561 - ปัจจุบัน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ไม่มีสัญญา มกราคม2560 - ธันวาคม 2560 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
... อ่านทั้งหมด