สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด สัญญาที่ 5/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด สัญญาที่ 4/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ สัญญาที่ 3/2563 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด สัญญาที่ 2/2563 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการปรับปทบาทสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) (สำหรับงวดงานที่เหลือ) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 5/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการปรับบทบาทของสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) สัญญาเลขที่ 4/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 3/2561 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด สัญญาเลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง สัญญาเลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0003/588 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ส่งสัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด สัญญาเลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ สัญญาเลขที่ 4/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ สัญญาเลขที่ 3/2559 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0003/1096 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เรื่อง ส่งสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ และพนักงานทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0003/1027 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ส่งสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0003/942 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เรื่อง ส่งสัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์และพนักงานทำความสะอาด วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0003/803 ลงวันที่ 2 กันยายน 2557 เรื่อง ส่งสัญญาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0003/472 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2557 เรื่อง ส่งสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0003/946 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เรื่อง ส่งสัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ และพนักงานทำความสะอาด วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ
หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0003/827ลงวันที่9กันยายน 2556 เรื่อง ส่งบันทึกข้อตกลงจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ และพนักงานทำความสะอาด วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ
หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0003/1103 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เรื่อง ส่งบันทึกข้อตกลงจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ และพนักงานทำความสะอาด วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด