สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างทำความสะอาด วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญางานจ้างเหมาแรงงาน ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า 22 เควี ใต้ไลน์ 115 เควี ช่วง สฟ.บ้านใหม่ – สฟ.เมืองเอก วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญางานจ้างเหมาแรงงาน งานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟฟ.รังสิต อาคารพาณิชย์ บริษัท บ้านชายทะเล เรียลเอสเตท จำกัด วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเทพื้นคอนกรีต และหล่อโคนเสาเคเบิลใต้ดินต้นเสา Riser Pole หน้าสถานีไฟฟ้า ในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. จำนวน 7,000 เมตร งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาดำเนินการตัดต้นไม้ (รายปี) ใกล้แนวสายส่งระบบ 69,115 เควี และสายจำหน่ายระบบ 22 เควี ประจำปี 2560 ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. จำนวน 6,000 เมตร งบผู้ใช้ไฟสำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ Safety Stock ปี 2560 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อคอนเหล็กเคลือบฉนวนและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งบนเสาไฟฟ้า เส้นทาง กฟฟ.รังสิต ถึง จุดแบ่งเขต กฟฟ.ปท2 (ตลาด 200 ปี) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อคอนเหล็กสื่อสารเคลือบฉนวน พร้อมติดตั้ง กฟฟ.รังสิต(ฝั่งตะวันตก) ถึงจุดแบ่งเขต กฟฟ.ปตน. วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อชุดคอนเหล็กเคลือบฉนวน และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เส้นทาง กฟฟ.รังสิต(ฝั่งตะวันออก) ถึงจุดแบ่งเขต กฟฟ.ปตน.(งบลงทุน) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานและคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานและคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.รังสิต - บริษัทรีศิรินทร์ ซิกเนเจอร์ จำกัด วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อหม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 งบผู้ใช้ไฟจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เข้า Safety Stock ปี 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวนพีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 95 ต.มม. งบผู้ใช้ไฟ safety stock วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายเป็นรายปี วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพื้นที่ปฏิบัติงานชั้นล่าง อาคารสำนักงาน 2 ชั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวนพีวีซี 750 โวลท์ 75 องสาเซลเซียส 95 ต.มม. งบ safety stock ปี 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 (ชนิดแขวน) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ชั้นล่างภายในอาคาร สำนักงาน 2 ชั้น ศูนย์บริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่วพื้นที่ชั้นล่างภายในสำนักงาน2 ชั้น ศูนย์ บริการลูกค้า วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อสายอลูมิเนียม 1x50 ต.มม. งบผู้ใช้ไฟ safety stock วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อหม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 งบผู้ใช้ไฟจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เข้า Safety Stock ปี 2558 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อหม้อแปลง 250 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 ชนิดแขวน งบผู้ใช้ไฟจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เข้า Safety Stock ปี 2558 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย กฟภ . พื้นที่ กฟฟ . รังสิต วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อหม้อแปลง 100 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 งบผู้ใช้ไฟจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เข้า Safety Stock ปี 2558 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด