สัญญาอื่นๆ
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ปี 2562 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ปี 2562 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 3 ปี 2562 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 2 ปี 2562 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 1 ปี 2562 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ปี 2561 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ปี 2561 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 3 ปี 2561 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 2 ปี 2561 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 1 ปี 2561 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการธุรการและบันทึกข้อมูล ปี 2558 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปี 2557 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปี 2557 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 3 ปี 2557 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 2 ปี 2557 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 1 ปี 2557 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการธุรการและบันทึกข้อมูล ปี 2557 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด