สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสระบุรี และคลังพัสดุที่สถานีฯ สระบุรี 5 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2561 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก (นิติบุคคล) รักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสระบุรี และคลังพัสดุที่สถานีฯ สระบุรี 5 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงาน กฟจ.สระบุรี วันที่ 19 มกราคม 2560 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงาน กฟจ.สระบุรี วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด