ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการปรับบทบาทสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) (สำหรับงวดงานที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
(ตั้งแต่ วันที่ 28 เมษายน 2561 ถึงปัจจุบันไม่มีการประกาศประกวดราคา/สอบราคา) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการปรับบทบาทสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
(ตั้งแต่ วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2561 ถึงปัจจุบันไม่มีการประกาศประกวดราคา/สอบราคา) วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
(ตั้งแต่ วันที่ 14 กันยายน 2559 ถึง 17 สิงหาคม 2560 ไม่มีการประกาศประกวดราคา/สอบราคา) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
(ตั้งแต่ วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ถึง 12 กันยายน 2559 ไม่มีการประกาศประกวดราคา/สอบราคา) วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานคลังจัดงหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
(เดือนกรกฎาคม 2556-9 มิถุนายน 2557 ไม่มีการประกาศประกวดราคา/สอบราคา) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
... อ่านทั้งหมด