ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการปรับบทบาทสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) (สำหรับงวดงานที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
(ตั้งแต่ วันที่ 28 เมษายน 2561 ถึงปัจจุบันไม่มีการประกาศประกวดราคา/สอบราคา) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561 
... อ่านทั้งหมด