ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 1-2 ใต้ถุนสูง (2 ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย) รพ.สังคม ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU รพร.ท่าบ่อ ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (1 ครอบครัว) รพ.โพธิ์ตาก วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เทพประทับ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.พระพุทธบาท วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.โพนแพง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.ปากสวย วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร โรงครัว ซักฟอก รพ.ศรีเชียงใหม่ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร โรงครัว ซักฟอก รพ.สระใคร วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) สสอ.เฝ้าไร่ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) สสอ.รัตนวาปี วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่งตรวจและผ่าตัดข้อเข่า ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฟังหัวใจทารกในครรภ์ ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยวิธี e-biddingประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นปลายประสาทไฟฟ้าด้วยวิธี e-bidding วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติด้วยวิธี e-bidding วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด 90-120 เตียง โรงพยาบาลโพนพิสัย ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง รพร.ท่าบ่อ ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลโพธิ์ตากด้วยวิธี e-bidding วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิทอลด้วยวิธีการทาง อิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาด้วยวิธีการทางอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีการทางอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) ที่ สสอ.สระใคร ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ตากด้วยวิธี e-bidding วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องน้ำ 8 ห้อง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องพัสดุ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องแม่บ้าน วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมหลังคาทางเชื่อมอาคารสำนักงานกับห้องอาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงต่อเติมหลังคาทางเชื่อมอาคารสำนักงานกับห้องอาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายพื้นที่ด้านข้างหน้าอาคารสำนักงาน สสจ.หนองคาย วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพร้อมทางเดินเชื่อมอาคาร โรงพยาบาลโพธิ์ตาก วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางปรับปรุงสวนหย่อมภายในบริเวณสำนักงาน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องประชุมสวัสดิ์ สัมพาหะ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศห้องประชุมรวมน้ำใจ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางปรับปรุงสวนหย่อมสำนักงาน(ลานอเนกประสงค์) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางซ่อมแซม กำจัดปลวก บ้านพัก และอาคารพักข้าราชการ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายใน วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาระบบแก๊สทางการแพทย์ รพ.สระใคร วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงครัว รพ.โพนพิสัย วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง รพร.ท่าบ่อ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโรงพัสดุ รพ.สระใคร วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฝ้าไร่ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาก่อสร้างบ้านพักสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี ประจำปี 2560 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอเฝ้าไร่ ประจำปี 2560 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำ ประจำปี 2560 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ประจำปี 2560 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ประจำปี 2560 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ โรงพยาบาลโพนโฮง สปป.ลาว วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ โรงพยาบาลโพนโฮง สปป.ลาว วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงพยาบาลโพนโฮง สปป.ลาว วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)รายการเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 150 ปอนด์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)รายการโคมไฟผ่าตัดใหญ่ฯ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)รายการเตียงผ่าตัดทั่วไปฯ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)รายการเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฯ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)รายการรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)รายการรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) บ้านพักข้าราชการระดับ7-8 สสอ.ท่าบ่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอสระใคร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)บ้านพักข้าราชการระดับ5-6 รพ.สต.วัดธาตุ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอสระใคร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ7-8 สสอ.ท่าบ่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ5-6 รพ.สต.วัดธาตุ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ครั้งที่ 2) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)(ครั้งที่ 2) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ฯ(ครั้งที่ 2) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 150 ปอนด์(ครั้งที่ 2) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.เฝ้าไร่ ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง โรงพยาบาลรัตนวาปี โดยวิธี e-bidding วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอสระใคร ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอสระใคร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ7-8 สสอ.ท่าบ่อ ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) สสอ.ท่าบ่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ5-6 รพ.สต.วัดธาตุ ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด