ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 1-2 ใต้ถุนสูง (2 ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด