ประกาศประกวดราคา สอบราคา
สอบราคาซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. จำนวน 7,000 เมตร งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการตัดต้นไม้ (รายปี) ใกล้แนวสายส่งระบบ 69,115 เควี และสายจำหน่ายระบบ 22 เควี ประจำปี 2560 ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. จำนวน 6,000 เมตร งบผู้ใช้ไฟสำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ Safety Stock ปี 2560 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อหม้อแปลง 50 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง หม้อแปลง 100 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 4 เครื่อง หม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 6 เครื่องและ หม้อแปลง 250 เควีเอ 3 เฟส ชนิดแขวน จำนวน 6 เครื่อง งบผู้ใช้ไฟสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน ปี 2559 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อหม้อแปลง 1000 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 2 เครื่อง งบผู้ใช้ไฟ สำหรับจัดซื้อหม้อแปลงใหญ่เข้า Safty Stock วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อหม้อแปลง 400 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 2 เครื่อง และหม้อแปลง 500 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 2 เครื่อง งบผู้ใช้ไฟสำหรับจัดซื้อหม้อแปลงใหญ่เข้า Safety Stock ปี 2559 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1X50 ต.มม.จำนวน 19,500 เมตร งบผู้ใช้ไฟ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อหม้อแปลง 630 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 2 เครื่อง หม้อแปลง 800 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 2 เครื่อง และหม้อแปลง 1500 เควี 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเทพื้นคอนกรีต และหล่อโคนเสาเคเบิลใต้ดินต้นเสา Riser Pole หน้าสถานีไฟฟ้า ในพื้นที่ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาแรงงาน งานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟฟ.รังสิต อาคารพาณิชย์ บริษัท บ้านชายทะเล เรียลเอสเตท จำกัด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อหม้อแปลง 630 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 จำนวน 1 เครื่อง และหม้อแปลง 2000 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 จำนวน 1 เครื่อง งบผู้ใช้ไฟสำหรับจัดซื้อหม้อแปลงใหญ่เข้า safety stock วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อหม้อแปลง 50 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 จำนวน 1 เครื่อง , หม้อแปลง 100 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 จำนวน 1 เครื่อง , หม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 จำนวน 1 เครื่อง , หม้อแปลง 100 เควีเอ 3 เ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อหม้อแปลง 400 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 จำนวน 2 เครื่อง หม้แปลง 500 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 ดีวาย 11 จำนวน 2 เครื่อง และหม้อแปลง 1000 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อหม้อแปลง 50 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 จำนวน 2 เครื่อง หม้อแปลง 100 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 จำนวน 4 เครื่อง และหม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 จำนวน 4 เครื่อง งบผู้ใช้ไฟจัดซื้ออุปกรณ์สำ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อหม้อแปลง 630 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 จำนวน 1 เครื่อง และหม้อแปลง 800 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ปี 2559 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อหม้อแปลง ขนาด 500 เควีเอ 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย 11 งบผู้ใช้ไฟ สำหรับจัดซื้อหม้อแปลงใหญ่เข้า safety stock วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 (ชนิดแขวน) งบผู้ใช้ไฟ safety stock วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาแรงงาน ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า 22 เควี ใต้ไลน์ 115 เควี ช่วง สฟ.บ้านใหม่ – สฟ.เมืองเอก วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาแรงงาน ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า 22 เควี กฟฟ.รังสิต บ้านจัดสรร โครงการพนาลี 46 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อคอนเหล็กเคลือบฉนวนและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งบนเสาไฟฟ้า เส้นทาง ฟิวเจอร์พาร์ค ถึง ปากทางเข้าถนนลำลูกกา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อคอนเหล็กเคลือบฉนวนและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งบนเสาไฟฟ้า เส้นทาง กฟฟ.รังสิต ถึงจุดแบ่ง กฟอ.ธัญบุรี วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อคอนเหล็กเคลือบฉนวนและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งบนเสาไฟฟ้า เส้นทาง จุดแบ่งแดน ปท2 ตลาดรังสิต ถึงจุดแบ่งเขตอนุสรณ์สถาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อคอนเหล็กเคลือบฉนวนและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งบนเสาไฟฟ้า เส้นทาง กฟฟ.รังสิต ถึง จุดแบ่งเขต กฟฟ.ปท2 (ตลาด 200 ปี) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อคอนเหล็กสื่อสารเคลือบฉนวน พร้อมติดตั้ง กฟฟ.รังสิต(ฝั่งตะวันตก) ถึงจุดแบ่งเขต กฟฟ.ปตน. วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อชุดคอนเหล็กเคลือบฉนวน และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เส้นทาง กฟฟ.รังสิต(ฝั่งตะวันออก) ถึงจุดแบ่งเขต กฟฟ.ปตน.(งบลงทุน) วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานและคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.รังสิต - บริษัทรีศิรินทร์ ซิกเนเจอร์ จำกัด วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อหม้อแปลง ๔๐๐ เควีเอ ๓ เฟส ๒๒-๐.๔๐ เควี ดีวาย ๑๑ และ หม้อแปลง ๕๐๐ เควีเอ ๓ เฟส ๒๒-๐.๔๐ เควี ดีวาย ๑๑ งบผู้ใช้ไฟ สำหรับจัดซื้อหม้อแปลงใหญ่เข้า Safety Stock วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพื้นที่ปฏิบัติงานชั้นล่าง อาคารสำนักงาน 2 ชั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียล 25 ต.มม. งบผู้ใช้ไฟจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เข้า Safety Stock ปี 2558 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อหม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 งบผู้ใช้ไฟจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เข้า Safety Stock ปี 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 (ชนิดแขวน) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่าง อาคารสำนักงาน 2 ชั้น กฟฟ . รังสิต วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อสายอลูมิเนียม 1*50 ต.มม. งบผู้ใช้ไฟ safety stock วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวนพีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 95 ต.มม. งบผู้ใช้ไฟ safety stock วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย กฟภ . พื้นที่ กฟฟ . รังสิต วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อหม้อแปลง 250 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 ชนิดแขวน งบผู้ใช้ไฟจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เข้า Safety Stock ปี 2558 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวนพีวีซี 750 โวลท์ 75 องสาเซลเซียส 95 ต.มม. งบ safety stock ปี 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อหม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 งบผู้ใช้ไฟจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เข้า Safety Stock ปี 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อหม้อแปลง 100 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 งบผู้ใช้ไฟจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เข้า Safety Stock ปี 2558 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างบุคคลภายนอก(นิติบุคคล)รักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟฟ . รังสิต และคลังพัสดุ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมากเอกชนดำเนินการก่อสร้างขยายเขตไฟสาธารณะหมู่บ้านรินทร์ทอง เทศบาลลำสามแก้ว วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดต้นไม้(รายปี)ใกล้แนวสายจำหน่าย 22 kv และสายส่งระบบ 115 kV วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด