สอบราคาซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. จำนวน 7,000 เมตร งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการตัดต้นไม้ (รายปี) ใกล้แนวสายส่งระบบ 69,115 เควี และสายจำหน่ายระบบ 22 เควี ประจำปี 2560 ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด